Bütünleşik Yönetim Sistemi Politikamız

Petrol koku ve kükürt gibi petrokimya yan ürünlerinin depolama, elleçleme, nakliye, lojistik, iş gücü ve iş makinası temini üzerine faaliyet gösteren KOCAMAN PETROKİMYA, uzman personeli, çağın şartlarına uygun makine, araçları ile kaliteli ve prensiplerinden ödün vermeden müşterilerine en iyi hizmeti vermek için; Tüm faaliyetlerinde insanı ve çevreyi en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi, çevre kirliliğini önlemeyi, Entegre Yönetim Sistemi süreçlerini sürekli iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

  • Kurum ve kuruluşların yanında toplumun her kesimi ile iş birliği yaparak ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak ve uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmeyi
  • Tüm çalışanların katılımı ve sistematik bir yaklaşımla Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak, kaza ve hastalıkları en aza indirmek, çevresel etkileri minimuma indirmek suretiyle doğal çevreyi korumayı
  • Çalışma sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıpları, işten kaynaklanabilecek hastalıkları en aza indirecek yöntemler geliştirmek, gerekli donanımları temin etmek ve sürekli gelişmeyi
  • Teknoloji – Ekonomi – Çevre arasındaki entegrasyondan hareketle uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu, doğal kaynakların israfının önlenmesi, atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşümü yoluyla ülke ekonomisine kazandırılmasını şirketimizin ana prensibi olarak belirlemeyi
  • Müşteri ihtiyaçlarını ve şikâyetlerini analiz ederek müşteri istek ve beklentilerini tam olarak anlamak ve en üst düzeyde karşılamayı
  • Şirketimizin faaliyet gösterdiği limanlarda çalışan tüm personelinin kalite, bilgi güvenliği, iş sağlığı güvenliği ve çevre bilincinin geliştirilerek sürdürülebilir bir entegre yönetim sistemi oluşturmayı

KOCAMAN PETROKİMYA ailesi olarak taahhüt etmekteyiz.

                                                                                                                        Yönetim Kurulu Başkanı

Gülüm Aksu